INSERTA UN ANUNCI

Actualitat

Bookmark and Share

FIRAGOST 2018

FIRAGOST 2018
10-01-2017

Adjuntem bases del concurs del cartell de Firagost 2018

1. El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys.

2. Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin.

3. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.

4. El format del cartell a presentar ha de tenir unes mides de DIN A2 o DIN A3 sobre un suport de cartró ploma. Hi haurà de figurar obligatòriament el nom de FIRAGOST 2018 "64ª FIRA-EXPOSICIÓ DEL CAMP CATALÀ", amb les dades de celebració que seran; VALLS, 31 de juliol i 1 d'agost. El cartell podrà ésser a color (quatricomia).

Interessa que les dates de la fira i les paraules "Firagost" i "Valls", destaquin força, de tamany gran, i es puguin llegir de lluny a les cartelleres.

5. Els treballs es signaran amb un lema i s'acompanyaran d'un sobre tancat (si disposeu de CD, agrairem el poseu diins del sobre, i haurà de tenir com a mínim 300 dpi de resolució per a poder ésser reproduït en qualsevol suport publicitari). A l'exterior del sobre i al darrera del cartell hi constarà el lema i a l'interior del sobre; el nom, l'adreça, el correu electrònic, i el/s telèfon/s de l'autor.

6. El termini d'admissió dels originals finalitzarà el divendres 6 d'abril de 2018, a les 6 de la tarda, i s'hauran de presentar a les oficines de la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, (de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 3 a les 6 de la tarda).

7. S'estableix un únic premi amb la dotació econòmica de 600€. El Jurat podrà declarar el premi desert, si bé podrà concedir accèssits.

8. L'obra guanyadora es donarà a conèixer a travès dels mitjans de comunicació i de la pàgina web: www.cambravalls.com/firagost durant la primera quinzena de maig. S'editarà com a cartell anunciador de la Firagost 2018 i quedarà en propietat de la fira, la qual tindrà tots els drets de publicació i reproducció.

9. Els cartells presentats al concurs no premiats podran recollir-se un cop finalitzada la fira, a les oficines de la Cambra de Comerç de Valls. Els cartells no retirats abans del 30 de setembre quedaran en propietat de la fira.

10. El guardó serà entregat en el decurs de la XXXV Nit de Premis de Valls, el dissabte 9 de juny.

11. El fet de participar vol dir l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació.

12. El guanyador no es podrà presentttar com a concursant el proper any, però si podrà ser membre del Jurat.

13. No es premetrà fer referències a marques i empreses determinades.

Per a qualsevol consulta dirigiu-vos al telèfon 977 60 09 09.

 

 
 
1801 LES GRALLES
1800 LES GRALLES
1799 LES GRALLES
1798 portada
1797 LES GRALLES
Funciona

5 euros

Anunciat