INSERTA UN ANUNCI

Actualitat

Bookmark and Share

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRAGOST 2019

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRAGOST 2019
05-02-2019

 

El jurat del concurs de Cartells de la FIRAGOST'2019, reunit el proppassat dilluns dia 25 de març, després d'examinar i valorar cada un dels cartells presentats, acordà per unanimitat deixar el premi desert.

Atentament,

Comissió organitzadora FIRAGOST 2019

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRAGOST 2019
1. El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys.
 

2. Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin.

 

3. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.

 

4. El format del cartell a presentar ha de tenir unes mides de DIN A2  sobre un suport de cartró ploma. Hi haurà de figurar obligatòriament el nom de FIRAGOST 2019 “65ª Fira-Exposició del Camp Català”, amb les dades de    celebració que seran; VALLS, 6 i 7 d’agost. El cartell podrà ésser a color (quatricomia). Interessa que les dates de la fira i les paraules “Firagost” i “Valls”, destaquin força, de tamany gran, i es puguin llegir de lluny a les cartelleres.

5. Els treballs es signaran amb un lema i s’acompayaran d’un sobre tancat (si disposeu de CD, agrairem el poseu dins del sobre, i haurà de tenir com a mínim 300 dpi de resolució per a poder ésser reproduït en qualsevol suport publicitari). A l’exterior del sobre i al darrera del cartell hi constarà el lema i a l’interior del sobre; el nom, l’adreça, el correu electrònic, i el/s telèfon/s de l’autor.
6. El termini d’admissió dels originals finalitzarà el divendres 15 de març, a les 6 de la tarda, i s’hauran de presentar a les oficines de la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, (de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 3 a les 6 de la tarda).
7. S’estableix un únic premi amb la dotació econòmica de 600 €. El  Jurat podrà declarar el premi desert, si bé  podrà concedir accèssits.
8. L’obra guanyadora es donarà a conèixer a travès dels mitjans de comunicació i de la pàgina web: www.cambravalls.com/firagost. S’editarà com a cartell anunciador de la Firagost 2019 i quedarà en propietat de la fira, la qual tindrà tots els drets de publicació i reproducció.
 

9. Els cartells presentats al concurs no premiats podran recollir-se un cop finalitzada la fira, a les oficines de la Cambra de Comerç de Valls. Els cartells no retirats abans del  30 de setembre quedaran en propietat de la fira.

10. El guardó serà entregat en el decurs de la XXXVI Nit de Premis de Valls, el dissabte 4 de maig.
11. El fet de participar vol dir l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació.
12. El guanyador no es podrà presentar com a concursant el proper any, però si podrà ser membre del Jurat.
13. No es premetrà fer referències a marques i empreses determinades.
BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRAGOST 2019
 
1850 Les Gralles
1849 LES GRALLES
1848 LES GRALLES
1847 Les gralles
1846 LES GRALLES
Funciona

5 euros

Anunciat