top of page

MEDICINA ALTERNATIVA

La medicina alternativa o medicina no convencional engloba totes aquelles pràctiques presentades com si tinguessin els efectes guaridors de la medicinaperò que no es basen en evidències obtingudes utilitzant el mètode científic.

bottom of page