MEDICINA ALTERNATIVA

La medicina alternativa o medicina no convencional engloba totes aquelles pràctiques presentades com si tinguessin els efectes guaridors de la medicinaperò que no es basen en evidències obtingudes utilitzant el mètode científic.